Om Fornebu Sparkesykkel

Fornebu Sparkesykkel er et pilotprosjekt der elektriske sparkesykler er gjort tilgjengelige for de som jobber, bor eller oppholder seg på Fornebu. “Fornebu Sparkesykkel”-appen lar deg finne og låse opp elektriske sparkesykler, samt gi deg informasjon om hvor du kan parkere sparkesyklene på Fornebu.

Hvem står bak Fornebu Sparkesykkel?

Fornebu Sparkesykkel driftes og utvikles av Urban Sharing AS, det norske startup-selskapet som står bak bysykkel-systemet i Oslo, Bergen, Trondheim og Edinburgh. Prosjektet er et pilotprosjekt med elektriske sparkesykler, og er satt opp som en åpen innovasjonsmodell hvor aktører som Ruter og SmartCity Bærum er invitert inn for å lære sammen med Urban Sharing.

Hvorfor pilotere?

Vi synes det er viktig å kjøre piloter når det kommer til ny mikromobilitet. Urban Sharing er et utviklings- og teknologiselskap, så når vi gjør piloter handler det om å teste nye funksjoner og måter å løse utfordringer i bransjen på. Gjennom piloten av elektriske sparkesykler på Fornebu, tar vi sikte på å få en bedre forståelse av hvordan; elektriske sparkesykler kan effektivt integreres i byers transportsystem, eksisterende byområder kan brukes smartere, og økosystemet av offentlige transport generelt kan forbedres.

Læring og deling av data

Dette er en ny sektor, og alle aktører innenfor feltet har mye å lære. Som selskap legger vi stor vekt på å dele data fra alle våre systemer. Innsikt samlet gjennom piloten vil bli publisert tilbake til det offentlige slik vi også gjør med bysykkelanleggene vi leverer plattform til. Dette er spesielt viktig i et nytt felt slik som elektriske sparkesykler slik at alle aktørene som har en part i byen kan delta i å forstå hvordan dette best kan fungere. Med innsyn i delt mobilitetsdata kan byer ta beslutninger basert på hvordan elektriske sparkesykler og mikromobilitetstjenester påvirker trengsel, parkering og reiseatferd. Til slutt er målet vårt å finne en måte å optimalisere bærekraft i produksjon, distribusjon, mobilisering og rebalansering av elektriske sparkesykler.

Stasjonstilnærming

Piloten skiller seg spesielt ut på ett område: nettopp dette med stasjoner. Vi tror et mer regulert og ordnet oppsett, i motsetning til fri flyt som vi ser i Oslo, vil være mer bærekraftig ettersom det forhindrer forsøpling. Med stasjoner vil vi å se mindre forlatte elektriske sparkesykler på offentlige veier, vandalisme og tap. Stasjoner tilrettelegger også for at vårt vedlikeholdsteam kan stramme skruer å se til at sparkesyklene er i god stand til enhver tid. Under piloten tester vi bruk av geo-gjerder og på noen stasjoner fysiske stativer, disse bidrar også til at sparkesyklene står ryddigere og oppreist til enhver tid noe vi tror er med på å positivt bidra til sparkesykkelens levetid.

Noe av det vi gjør på Fornebu

Fyller og tømmer stativer

For at riktig mengde sparkesykler skal være på rett sted til rett tid av døgnet, har vi et mannskap og elektriske biler og sykler som er ute hele dagen og om natten. Bilene varsles hvis et stativ er i ferd med å tømmes eller bli fullt.

Reparerer sparkesykler

I et delingssystem brukes sparkesyklene flittig hver dag, og krever derfor jevnlig stramming, vasking og kjærlighet.

Hjelper kunder

👋 Vi tar imot e-post og telefoner, informerer og snakker med kunder direkte i app og her på web.

Videreutvikler tjenesten

Vi er her for at så mange som mulig skal få sparkesykle så ofte som mulig. Derfor jobber vi med å gjøre sparkesyklene bedre, oppdatere apper og nettside, og pønsker ut måter å nå ut til nye sparkesyklister.

Hvordan får du tak i oss?

Ta kontakt med kundesenteret enten gjennom chatten på hjemmesiden, appen, eller epost.